TwoGDZ » 2 класс » ГДЗ Математика 2 класс » Решебник Математика 2 класс Гісь О.М., Філяк І.В. 2019 год (Нова програма)

Решебник Математика 2 класс Гісь О.М., Філяк І.В. 2019 год (Нова програма)

01.04.2020

Урок 57

Многокутник. Периметр многокутника

Завдання 1

№ 1 — 2 ланки, № 2 — 3 ланки, № 3 — 3 ланки, № 4 — 3 ланки

Коли «замкнули» кожну ламану ще однією ланкою, уторилися фігури: № 1 — трикутник, № 2 — чотирикутник, № 3 — прямокутник, № 4 — прямокутник


Завдання 2

П’ятикутник (5 вершин), трикутник (3 вершини), чотирикутник (4 вершини), шестикутник (6 вершин)


Завдання 3

Чотирикутник АВСD має чотири сторони АВ, ВС, СD, DА

Трикутник EFG має три сторони EF, FG, GE

Шестикутник KLMNOP має шість сторін KL, LM, MN, NO, OP, PK


Завдання 4

Соломійка оздоблює прямокутну рамку сріблястою стрічкою. Скільки сантиметрів сріблястої стрічки потрібно Соломійці для оздоб­лення рамки?

1) Виміряли довжини всіх сторін рамки: 5 см, 2 см, 5 см, 2 см

2) Сума довжин сторін вказує, скільки сантиметрів сріблястої стрічки потрібно для всієї рамки

5 см + 2 см + 5 см + 2 см = 14 см


Завдання 5

Периметр чотирикутника LMNK = LM + MN + NK + KL = 3 см + 2 см + 3 см + 5 см = 13 см

Периметр п’ятикутника TOPRS = TO + OP + PR + RS + ST = 3 см + 2 см + 3 см + 1 см + 3 см = 12 см


Завдання 6 Одна сторона трикутник має довжину 7 см, друга — 6 см, третя — 5 см. Знайди периметр трикутника. Яку довжину мав дротик перед згинанням?

Периметр трикутника Р = 7 см + 6 см + 5 см = 18 см

Довжина дротика не змінилась від згинання


Завдання 7

16 — 9 + 7 = 7 + 7 = 14

6 + 9 — 8 = 9 — 8 + 6 = 1 + 6 = 7

6 + (9 — 8) = 6 + 1 = 7

4 + 8 + 5 = 12 + 5 = 17

4 + (8 + 5) = 4 + 13 = 17


Завдання 8

Знайди периметр чотирикутника, дві сторони якого мають по 5 см кожна, а дві інші — по 3 см кожна

Перша сторона — 5 см

Друга сторона — 3 см

Третя сторона — 5 см

Четверта сторона — 3 см

Периметр (всього) — ?

Розв’язання

Р = 5 см + 3 см + 5 см + 3 см = 16 см


Завдання 9 Візьми 5 сірників і склади з них два трикутники

|/|

Копирайт © 2020 Дайте Хліба Inc. Все права защищены.