TwoGDZ » 2 класс » ГДЗ Математика 2 класс » Решебник Математика 2 класс Гісь О.М., Філяк І.В. 2019 год (Нова програма)

Решебник Математика 2 класс Гісь О.М., Філяк І.В. 2019 год (Нова програма)

01.04.2020

Урок 83

Збільшення числа в кілька разів

Завдання 1 

Числа, які є добутками числа 2 (парні числа): 14, 12, 8, 10, 16, 4, 6, 18

 

Завдання 2 У тролейбуса 2 «ріжки». Скільки «ріжок» у 9 тролейбусів?

1 тролейбус — 2 р.

9 тролейбусів — ? р.

Розв’язання

2 • 9 = 18 (р.)

Відповідь: у дев’яти тролейбусів 18 «ріжок» 

 

Завдання 3

2 • 4 = 8

8 + 3 = 11

11 + 9 = 20 

20 – 18 = 2

2 • 5 = 10

10 • 2 = 20

7 • 2 = 14

14 – 6 = 8

8 • 2 = 16

16 – 10 = 6

6 • 2 = 12

12 + 88 = 100

 

Завдання 4 Скільки множників у кожному виразі?

У випадку кількох множників дії виконуються в тому порядку, як вони записані

2 • 2 • 2 = 4 • 2 = 8    (3 множники)

2 • 2 • 2 • 2 = 4 • 2 • 2 = 8 • 2 = 16   (4 множники)

2 • 3 • 2 = 6 • 2 – 12    (3 множники)

 

Завдання 5

(збільш у 2 рази, у 2 рази більше, удвічі більше)

В одній шпаківні живуть 3 шпаки. У дру­гій шпаківні живе в 2 рази більше шпаків. Скільки шпаків живе у другій шпаківні?

I шпаківня — 3 шпаки

II шпаківня — ?, у 2 рази більше

Розв’язання

3 • 2 = 6 (ш.)

Відповідь: у другій шпаківні живе 6 шпаків

 

Завдання 6

  • Збільшили на 2 (додали 2) числа:

9 + 2 = 11       28 + 2 = 30

19 + 2 = 21      97 + 2 = 99

  • Збільшили у 2 рази (помножили на 2) числа:

5 • 2 = 10       8 • 2 = 16

2 • 2 = 4         6 • 2 = 12

 

Завдання 7 У мурашки в 3 рази більше лапок, ніж у горобця. У паву­ка — у 4 рази більше лапок, ніж у синички. Скільки лапок у мурашки? Скільки — в павука?

Горобець (синичка) — 2 лапки

Мурашка — ?, у 3 рази більше, ніж у горобця

Павук — ?, у 4 рази більше, ніж у синички

Розв’язання

1) 2 • 3 = 6 (л.) – лапок у мурашки 

2) 2 • 4 = 8 (л.) – лапок у павука

Вирази:  2 • 3           2 • 4

Рівності: 2 • 3 = 6     2 • 4 = 8

 

Завдання 8 Максим відремонтував 2 шпаківні, а столяр — у 6 разів більше. Скільки шпаківень відремонтував столяр? Скільки шпаківень відремонтували столяр і Максим разом?

Максим — 2 шпаківні

Столяр — ?, у 6 разів більше

Всього — ?

Розв’язання

1) 2 • 6 = 12 (ш.) – шпаківень відремонтував столяр

2) 2 + 12 = 14 (ш.) – шпаківень відремонтували столяр і Максим разом

 

Завдання 9 У виразах з дужками спочатку виконуються дії в дужках

  • 4 збільш у 2 рази і відніми 6: 4 • 2 – 6 = 8
  • 2 збільш у 7 разів і додай 81: 2 • 7 + 81 = 14 + 81 = 95
  • суму чисел 18 і 15 збільш на 7: 18 + 15 + 7 = 40
  • різницю чисел 50 і 50 збільш на 2: 50 – 50 + 2 = 2
  • різницю чисел 11 і 9 збільш у 2 рази: (11 – 9) • 2 = 4

Відповідь: 8954024

 

Завдання 10   Оленці та Ростику показали однакове число Оленка збільшила його на 2, а Ростик збільшив його у 2 рази. Де чий результат? Яке число показали дітям?

Міркуємо так

Якщо числа різні, то добуток більший за суму, тому

Оленка збільшила число на 2:   □ + 2 = 9   (7 + 2 = 9)

Ростик збільшив його у 2 рази   □ • 2 = 14  (7 • 2 = 14)

Відповідь: показали число 7

Копирайт © 2020 Дайте Хліба Inc. Все права защищены.