TwoGDZ » 6 класс » ГДЗ Украинский язык 6 класс » Решебник (ГДЗ) Украинский язык 6 класc Заболотний О.В., Заболотний В.В. 2020 год

Решебник (ГДЗ) Украинский язык 6 класc Заболотний О.В., Заболотний В.В. 2020 год

03.10.2021

§ 6. Написання слів іншомовного походження

Вправа 51

Спишіть слова, уставляючи пропущену букву и або і. Підкресліть орфограму. 

 1. Велосипед, роумінг, паркінг, принтер, інтонація, диплом, митрополит, гладіолус, аргентинський, цистерна.

 2. Дідро, Сідней, Вашингтон, Мексика, Чилі, Сингапур, Сан-Франциско, Лейпциг, Ватикан.

З одним словом (на вибір) складіть і запишіть спонукальне речення. 

А давай зберемось та й гайнемо у Мексику!


Вправа 52

Чому так? Поясніть, чому слово дизель пишемо з буквою и, а Дізель - з буквою і.

Слово дизель пишеться з буквою и за “правилом дев’ятки” - це загальна назва і голосна йде після букви Д. Слово Дізель є власною назвою, а саме прізвищем, тому зберігається оригінальний правопис. 


Вправа 53

Попрацюйте в парах. Розподіліть між собою тести. Знайдіть у своєму тесті одне словосполучення, у якому є слово з пропущеною буквою і. Поясніть одне одному відповідь.

 1. а) аргентинське танго; б) чилійська сосна; в) мексиканський серіал; г) ліванський кедр;

 2. а) тибетська медицина; б) мадридський “Реал”; в) лівійська нафта; г) бразильський карнавал.

В обох варіантах використовуються похідні прикметники від географічних назв країн Ліван та Лівія. Обидві назви не закінчуються на -ида чи -ика, не мають букв ж, ч, ш, щ, ц, р, д, т - тому не підпадають під правило написання з буквою и.


Вправа 54

Поясніть написання поданих власних назв іншомовного походження. Утворіть від них прикметники й запишіть слова парами. Чи в усіх утворених словах зберігаються подвоєні букви? Для перевірки написання скористайтеся словником. 

Голландія - голландський, Марокко - марокканський, Калькутта - калькуттський, Яффа - яффський, Ніцца - ніццький, Міссісіпі - міссісіпський, Міссурі - міссурійський.

У всіх поданих словах подвоєні приголосні зберігаються, бо слова є географічними назвами. 


Вправа 55

1. Спишіть слова, уставляючи на місці крапок, де потрібно, пропущену букву. Підкресліть орфограми, поясніть написання. Прочитайте слова вголос, правильно вимовляючи подовжені звуки. 

Піцерія, реклама, бравісимо, колектив, сума, апетит, алея, грип, група, програма, асорті - загальні назви іншомовного походження, пишуться без подвоєння;

Тонна, ванна, мадонна, нетто, вілла - окремі загальні назви, подвоєння зберігається;

Растреллі, Руссо, Магеллан,Ахіллес, Гіппократ - власні назви, подвоєння зберігаються;

Буддист - похідний іменник під власної назви, подвоєння зберігається;

Ірреальний, контрреволюція - збіг однакових звуків префікса й кореня, подвоєння зберігається.

2. З одним словом (на вибір) складіть і запишіть речення. 

На свій день народження я з’їв наче цілу тонну солодощів


Вправа 56

2. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією. Поясніть особливості їхньої вимови. 

П’єдестал - [пйе(и)де(и)ста́л]. Буква є має два звуки й та е, та наближається до и. Наголос слова падає на останній склад;

Пюре - [п’уре́]. Буква ю пом’якшує приголосну п та має звук [у]. Наголос падає на останній склад. 


Вправа 57

1. Спишіть слова, уставляючи, де потрібно, апостроф. Правильність написання перевірте за словником. 

Кур’єр, рюкзак, пюре, Х’юстон, Мюнхен, бюро, п’єдестал, прем’єра, прем’єр-міністр, бар’єр, інтерв’ю, Гюго, ад’ютант, миш’як, бюджет, кон’юнктура, мюзикл, комп’ютер.

2. За двома словами (на вибір) складіть і запишіть словосполучення. Визначте головне і залежне слово. 

Прем’єра (чого?) ←  мюзиклу.


Вправа 58

1. Спишіть слова, уставляючи на місці крапок, де потрібно, м’який знак. Підкресліть орфограму, поясніть написання. За потреби зверніться до орфографічного словника. 

Ньютон, Болонья, портьєра, конферансьє, браконьєр, ательє, альянс, віньєтка - вживаються з м’ягким знаком перед яює, що позначають звуки [йа][йу][йе];

Дюма, тюбик, дюбель, нюанс - м’ягкий знак не використовується, буква ю позначає один звук [у];

Мільйонер, каньйон, павільйон, бульйон - м’ягкий знак вживається перед йо.

2. Виділені слова запишіть фонетичною транскрипцією. Поясніть їх вимову. 

Дюма - [д`ума́] - буква ю пом’якшує приголосну д та має звук [у]. Наголос падає на останній склад. 

Портьєра - [порт`йе́ра] - м’ягкий знак пом’якшує приголосну т перед звуком [йе]. Наголос падає на другий склад. 


Вправа 59

Чому так? Прочитайте слова й вимовте звуки, позначені виділеними буквами. Поясніть, чому перше слово пишемо з апострофом, друге - з м’яким знаком, а третє без цих знаків. 

Кон’юнктура  [конйункту́ра] - пишеться з апострофом після префікса, що закінчується буквою позначення приголосного;

Ньютон [н`йу́тон] - м’який знак пишеться перед ю;

Нюанс [н`уа́нс] - м’який знак і апостроф не пишуться, бо ю позначає пом’якшення приголосної н перед [у].


Вправа 60

1. Прочитайте слова, дотримуючись орфоепічних правил. Значення невідомих вам слів з’ясуйте за тлумачним словником. Знайдіть у словах орфограми, поясніть написання. 

Париж (місто, столиця Франції), 

дисплей (електронний пристрій для зображення графічної інформації), 

талісман (магічний об’єкт (предмет, людина, тварина), призначений для принесення щастя та удачі), Чикаго (місто в США), дискусія (обговорення чогось для знайдення істини), Скандинавія (назва території, де розміщені країни Скандинавського півострову), Гаррі Поттер (персонаж однойменної серії книг), ангіна (хвороба), лібрето (літературний текст опери; сценарій балету), інтермецо (невеликий музичний твір, що відтворювався у перерві між актами п’єси), іммігрувати (переїхати з іншої країни), Одіссей (герой міфів Древньої Греції), ралі (спортивне автомобільне змагання), кар’єр (сукупність гірничих виробок для добування корисних копалин), фюзеляж (корпус літака), інтер’єр (внутрішній вигляд будівлі), бюлетень (невеликий документ, що може містити певну інформацію, або призначатися для голосування), Льюїс (поширене англійське ім’я або прізвище), шампіньйон (гриб), монпасьє (маленькі різнокольорові цукерки), сеньйор (ввічливе звертання до чоловіка у певних країнах; пан), жульєн (французька страва), консьєржка (жінка, яка стежить за порядком у під’їзді/домі), компаньйон (товариш, співучасник).

2. Складіть і запишіть невеликий діалог (3-4 репліки), використавши одне з поданих слів (на вибір).

 • Привіт! А вгадай як я вчора написав контрольну?

 • Привіт! Невже знову купа помилок?

 • А от і ні. Вчора я прийшов до школи в сорочці, яку дуже давно не одягав. І, скоріш, саме тому написав контрольну на відмінно! 

 • Ти думаєш, що сорочка принесла тобі удачу?

 • Так! Вона тепер мій талісман.


Вправа 61

Ситуація. Уявіть, що ви зі своїми рідними або ж друзями складаєте список покупок. Чи всі слова в поданому списку ви зможете написати правильно? Біля одного слова хтось із дорослих поставив знак питання. Як ви вважаєте, чому?

Потрібно купити:

Спагеті - 1 кг

Сир “Голландський” - 300 г.

Заготовку для піци - 2 упаковки

Шампіньйони - 1 кг

Зелень для бульйону - 1 пучок

Чипси - дві пачки

Мюслі (з курагою та родзинками) - 2 пачки

Лимон - 1 шт.

Знак питання стояв біля слова “чипси” тому, що в повсякденному мовленні досі прийнято помилково вживати букву і (чіпси). Проте за “правилом дев’ятки” правильний варіант все-таки чипси.


Вправа 63

Розподіліть слова на чотири групи залежно від орфограми: 1) букви и, і; 2) подвоєні букви; 3) апостроф; 4) м’який знак. Слова запишіть, розкриваючи дужки. Підкресліть орфограми.

 1. Принтер, атлетика, аудиторія, ажиотаж, Атлантика, Корсика, Мавританія, Вашингтон;

 2. Голландець, спагеті, бароко, група, тонна, вілла, Магеллан, марокканець, інноваційний;

 3. Гравюра, пюре, прем’єрний;

 4. мільярд, портьєра, ательє.

Артём
01.11.2022
А где 650 вправа?
Вика
08.10.2022
237 стр,650N
Азамат айтал
04.10.2022
Юля,
Это Ти полная хуйня
Ярослав
04.10.2022
ВАНЯ,
я да ток в 6-Б
ВАНЯ
27.09.2022
Ася,
ты случайно не в 6-А классе и не в 132 школе ?
Юля
26.09.2022
сайт полная хуйня
Лилу
22.09.2022
Егор,
Только начали создавать ответы
Ася
21.09.2022
а де 16 вправа?
Ростик
20.09.2022
А де 20 вправа
Ніколь
16.09.2022
Можна 23 вправу
Кіто то
11.09.2022
А де 30 вправа!?
Ксения
09.09.2022
А где вообще 8
Наталі
08.09.2022
Можну вправу 10
Де всі номер
06.09.2022
От мені потрібна 10 вправа,де вона?...цікаве гдз
Костантин
06.09.2022
Можно блять 7 вправу
Константин
06.09.2022
Ровно половина, очень жаль 👎
Егор
01.04.2022
Почему тока 81 а если мне надо например 437
катя
24.01.2022
можно номер 397?
настя
24.01.2022
почему не все номера?
Мила
22.01.2022
Что вообще за бред почему только 9 страниц у меня в учебнике больше где где где алло бред полный 👎🏻👎🏻👎🏻👎🏻
Копирайт © 2020-2022. Все права защищены.